Stations


Meetpunten / Stations
Je kunt het verloop zien door de tijd.
Klik op de afbeeldingen om album te 
openen.

You can see the changes through time.
Click at pictures to open album.MP1 Active at 3 mtr

MP2 active at 6 mtr
MP4 Station Active 
Relocated 15-10-2017 to 3 mtr depth.
Had to dig it out of 10 cm of sediment.
MP5 Station ACTIVE 

MP6 MISSING last picture August 2016.

MP7 active at 3 mtr

MOS active at 4,5 mtr

MP8_SALE between 5,4 - 7 mtr